Verksamheten

Bra att veta:

Vi har en egen kö vilket gör att du kan ansöka direkt till oss om plats.

Alla barn hos oss är försäkrade genom kommunen.

Semesterstängt 4 veckor i juli samt en vecka mellan jul och nyår.

Öppettider & tel: vard. Kl. 6,30 – 18,00.

Stängt 2 studie dgr/termin samt alla röda dgr.

Sjukdom meddelas på sms innan kl 6,30 på morgonen, helst kvällen innan.

Maxtaxa gäller.

Vikariesystem / Vikariepoolen eller tillf. föräldrapenning.

Pedagogisk omsorg är en del av förskoleverksamheten med egna förutsättningar. Annella Barnomsorg vänder sig till familjer som prioriterar en familjelik pedagogisk omsorg i hemmiljö under den tid du som vårdnadshavare/förälder arbetar eller studerar.

I läroplanen för förskolan anges att det övergripande målet är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Målsättningen är också nöjda föräldrar som kan känna sig lugna och trygga när de lämnar sina barn och känna att deras barn utvecklas och respekteras för vilka de är. Våra barnpedagoger ser varje barn med dels det egna individuella behovet, och dels som en medlem i gruppen. Varje barn skall få möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Ditt barn skall känna tillit till både barnpedagogen och kompisarna, de skall våga vara sig själva och visa känslor. Barnen ska känna delaktighet, gemenskap och trygghet. De skall få en bra start i livet och stimulans till utveckling samt kunskap och kompetens, rutiner och en god fysisk omvårdnad. De skall alltid känna sig välkomna. Vi ser lek, lärande och omsorg som en helhet där de olika delarna kompletterar varandra för att ge helheten. Barnens lek ger dem nya erfarenheter och intryck. Leken ger dem fysisk aktivitet och socialt samspel mellan barnen själva och de vuxna.

Vi behöver alla använda alla våra sinnen, fantasi och kreativitet. Att skapa och arbeta kreativt handlar mycket mer än om att ta en paus från teoretiska ämnen – snarare tvärtom. Kreativt utvecklade personer tar in de teoretiska ämnena enklare och har lättare för att se helheter.

Kreativitet hör ihop med viktiga begrepp som problemlösning, tänkande och motivation. I framtiden kommer vi att behöva många människor med sådana förmågor och alla barn besitter dem redan från början. Därför vill vi ta vara på detta och hjälpa fantastiska barn att stärka och bejaka det lustfylllda lärandet. Det skall vara kul att lära sig nya saker!

Vill du/Ni ha plats för Ert/Era barn eller om du kanske vill arbeta med en härlig barngrupp så hör av dig via kontaktsidan eller på mail.