Om Annella Barnomsorg

baby1

Annella Barnomsorg är en pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg / familjedaghem som arbetar tillsammans. Annellas barnpedagoger arbetar för att ditt barn skall utvecklas och må bra med olika teman hela året i mindre barngrupper, allt enligt läroplanen och riktlinjer för pedagogisk omsorg. Ditt barn kan känna sig trygg och får utvecklas i en lugn hemmiljö hos en barnpedagog där de lagar mat och äter tillsammans varje dag. De barn som har behov av vila får sova middag en stund på eftermiddagen för att orka med hela dagen. Om det är fint väder kanske man äter utomhus och vissa dagar om det är dåligt väder stannar man inne och pysslar, bakar eller lär nya saker via IKT. IKT är en förkortning för Informations- och KommunikationsTeknik som vi använder oss utav i lärandesyfte. Vi har möjligheten att vara flexibla i vårt arbete. Familjedaghemmen är rökfria och vi har en digital plattform som vi arbetar tillsammans i.

Vi planerar verksamheten utifrån olika teman över året och arbetar med olika årstider och helgdagar. Två dagar per termin är studiedagar för pedagogerna då man översiktsplanerar och går vidareutbildningar och deltar på större konferenser. Det innebär att verksamheten är stängd precis som på kommunala verksamheter. Planerad tid till berörda föräldrar kommer ut i god tid. Ordinarie öppettider är vardagar mellan kl. 6,00 – 18,00 men varje pedagog arbetar ca 40 timmar i veckan. Verksamheten är godkänd som huvudman för barnomsorgsverksamhet av kommunen där man arbetar.

Om ordinarie barnpedagog blir sjuk.

Om din pedagog blir sjuk är tanken att man skall kunna hjälpa varandra via ett vikariesystem som gör att ditt barn känner fler pedagoger och barnen i andra grupper. Förutsättningen för detta är att det finns fler pedagoger i ditt område där du bor. Gör det inte det för tillfället så samarbetar vi med Vikariepoolen som kommer att lösa situationen. En annan lösning är att du som förälder tar en föräldradag. Man kan få ersättning från försäkringskassan om ordinarie vårdare är sjuk.

Lär mer från försäkringskassan via länken nedan…

Tillfällig Föräldrapenning

För att få mer information, skicka ett mail till: info@annella.se.