Jobba hos oss

Annella Pedagogisk Barnomsorg är ett modernt, attraktivt och pedagogiskt alternativ till kommunal barnomsorg. Alla pedagoger har någon form av pedagogisk utbildning och är mycket engagerade i barnen. Alla pedagoger arbetar i sitt egna hem och i närområdet där man bor.

Vill du arbeta med barn?

Har du någon form av pedagogisk utbildning är det ett plus. Finns vi inte i din kommun, hör av dig så undersöker vi möjligheterna att starta upp. Ansök via mail jobb@annella.se.

Vi söker Barnpedagoger / Dagbarnvårdare inom pedagogisk omsorg.

Verksamheten håller barnen högst. Vi strävar efter att erbjuda en så trygg, säker och utvecklande barnomsorg som möjligt i lugnare miljö och mindre barngrupper. Som barnpedagog får du tid att se varje barn och följa dem i deras utveckling. Värdegrunden är att ”alla får vara med”, allas lika värde, respekt för varandra, visa känslor, självkänsla, empati och glädje. Vi skall ha roligt tillsammans och lära oss nya saker!

Hos Annella Barnomsorg kan du arbeta som barnpedagog med stort inflytande över ditt eget arbete, din arbetsdag och barngruppen. Du får sedan kontinuerligt pedagogisk vidareutbildning under våra gemensamma studiedagar som är 2 dgr/termin. Kollektivavtalade försäkringar och pensionspengar sätts av till just dig. Även ett bidrag för friskvård ingår.

Som anställd ska du ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus (vägledande styrdokument är läroplan och riktlinjer för pedagogisk omsorg). All vår verksamhet utgår från barnens intressen och individuella behov, och sker i ett nära samarbete med föräldrar.

Du ska kunna arbeta självständigt, men också ha ett nära samarbete med övriga barnpedagoger i området och i kommunen. Ditt hem ska vara anpassat och lämpligt för verksamheten samt vara en säker plats för barnen att vistas i.

Annella Pedagogisk Barnomsorg erbjuder pedagogisk barnomsorg för barn mellan 1-6 år i första hand men även upp till 12 år. Den utförande verksamheten bedrivs i små barngrupper i trygg hemmiljö med daglig utomhuslek och aktiviteter i närområdet på lekplatser, grönområden och skogspartier. Vi använder en stor portion vardagspedagogik.

Vi söker dig som är utbildad inom barnomsorg / pedagogik eller har annan erfarenhet för att på ett tryggt och pedagogiskt sätt ta hand om barn. Du har bra samarbetsförmåga, är relationsskapande och kvalitetsmedveten. Du kan använda en dator då vi arbetar digitalt via en gemensam plattform. Du är en god ledare med personlig mognad samt att du givetvis är flexibel. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du och ditt hem skall vara rökfritt!

Före anställning ska giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister lämnas in.
(Detta gäller även din sambo/make).

Vill du lämna en ansökan…

Maila till E-Post: jobb@annella.se .