Värdegrund

Vår Värdegrund

Så här förhåller vi oss till barnen!

> Vi hälsar alltid på varandra, varje barns rätt att bli sedd.

> Vi är alla lika mycket värda, oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund.

> Vi lyssnar på vad barnen har att säga.

> Vi visar barnen respekt och medverkar till att det skapas ett demokratiskt klimat.

 > Vi är positiva och har roligt tillsammans, stimulerar barnens samspel och ger dem möjlighet att visa solidaritet och utveckla ansvar.

> Vi ger beröm och positiv kritik och ser till att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.

> Alla barn har rätt att visa sina känslor oavsett sinnesstämning, vi hjälper dom att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

> Vi hjälper och stöttar barnen att visa respekt för varandra och omsorg om sin närmiljö.

> Vi har en tillåtande atmosfär, gör barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras handlande.

  • Trygghet & Glädje
  • Ansvar & Hänsyn
  • Lust att lära
  • Social kompetens
  • Självkänsla
  • Respekt & Empati
  • Demokrati
  • Alla får vara med!

vardegrund_400