ÖPPETTIDER

Öppettider är:

Vardagar mellan kl. 6,30 – 18,00.

Tiden bestämmer vi utifrån föräldrarnas arbetstid och resväg.

Alla helgdagar (röda dagar) har vi stängt. Oftast även klämdagar. Vi har stängt 2 studiedagar / termin för planering, konferens och vidareutbildning.

Viktigt att tänka på: Detta är barnpedagogens arbetstid… och vem vill arbeta över varje dag ? .. 🙂

Föräldrar och barn skall komma tidigast den tid som är överenskommet i schemat och på eftermiddagen skall föräldrar och barn ha gått ifrån barnpedagogen den tid som står i schemat!

Tänk på att komma och gå i tid! På så sätt visar föräldrarna respekt för pedagogen och arbetet med barngruppen.

vardegrund_400