• Vill du bli en av oss?

  Vill du bli en av oss?  Vi söker Barnpedagoger / Dagbarnvårdare!

  Vill du ta eget ansvar för din arbetsdag och arbeta flexibelt och pedagogisk med en mindre barngrupp i ditt eget hem? Positivt om du har någon form av pedagogisk utbildning.

  Hos oss kan du arbeta med stort inflytande över din egen planering och dagliga verksamhet. Annella tar hand om ekonomi, administration, löner och pedagogiskt stöd samt utbildning.
  Tillsammans söker vi familjer som gärna vill ha sina barn placerade hos dig och vi har även en egen barnkö.

  Alla barnpedagoger får kontinuerligt pedagogisk vidareutbildning och vi har en gemensam grovplanering/termin. Verksamheten är stängd 4 dgr/år för utbildning och verksamhetsplanering. Kollektivavtalade försäkringar och pensionsavsättning ingår samt friskvårdsbidrag.

  ARBETSUPPGIFTER:

  Som anställd ska du ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i fri lek och lärande såväl inomhus som utomhus. All vår verksamhet utgår från barnens intressen och individuella behov, och sker i ett nära samarbete med föräldrar.

  Du ska kunna arbeta självständigt, men också ha ett nära samarbete med övriga barnpedagoger i området. Ditt hem ska vara anpassat och lämpligt för en verksamhet med en barngrupp då du arbetar i ditt eget hem samt vara en säker plats för barnen att vistas i.

  Annella Barnomsorg erbjuder pedagogisk barnomsorg för barn mellan 1-5 år men även barn i skolåldern upp till 12 år. Den utförande verksamheten bedrivs i små barngrupper i trygg hemmiljö med daglig utomhuslek och aktiviteter i närområdet och på lekplatser, grönområden och skogspartier.

  KVALIFIKATIONER:

  Vi söker dig som är utbildad inom barnomsorg/pedagogik eller har annan erfarenhet, för att på ett tryggt och pedagogiskt sätt kunna ta hand om barn. Du har bra samarbetsförmåga, är relationsskapande och kvalitetsmedveten, du är en god ledare med personlig mognad samt att du givetvis är flexibel och pedagogisk. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

  Har vi inte startat upp i ditt område ser vi om det går att ordna. Hör av dig på mail till: jobb@annella.se . Du får mer information när vi hörs. //Välkommen!

Comments are closed.